BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI - GIANGNAM COFFEE

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI - GIANGNAM COFFEE

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI - GIANGNAM COFFEE

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI - GIANGNAM COFFEE

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI - GIANGNAM COFFEE
BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI - GIANGNAM COFFEE
Thực đơn

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI

Mã: BÁNH MÌ CHÀ BÔNG PHÔ MAI

Giá: 25.000.đ

Lượt xem: 1503

Chi tiết
Bình luận

Thực đơn liên quan

LAMINGTON

LAMINGTON

Giá: 6.000 đ
TIRAMISU

TIRAMISU

Giá: 25.000 đ
BÔNG LAN TRỨNG MUỐI

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI

Giá: 35.000 đ
Giao hàng
backtop