BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - GIANGNAM COFFEE

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - GIANGNAM COFFEE

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - GIANGNAM COFFEE

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - GIANGNAM COFFEE

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - GIANGNAM COFFEE
BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - GIANGNAM COFFEE
Thực đơn

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI

Mã: BÔNG LAN TRỨNG MUỐI

Giá: 35.000.đ

Lượt xem: 1115

Chi tiết
Bình luận

Thực đơn liên quan

LAMINGTON

LAMINGTON

Giá: 6.000 đ
TIRAMISU

TIRAMISU

Giá: 25.000 đ
Giao hàng
backtop