MOCHA - GIANGNAM COFFEE

MOCHA - GIANGNAM COFFEE

MOCHA - GIANGNAM COFFEE

MOCHA - GIANGNAM COFFEE

MOCHA - GIANGNAM COFFEE
MOCHA - GIANGNAM COFFEE
Thực đơn

MOCHA

Mã: MOCHA

Giá: 48.000.đ

Lượt xem: 1482

Chi tiết
Bình luận

Thực đơn liên quan

LATTE

LATTE

Giá: 45.000 đ
CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

Giá: 45.000 đ
AMERICANO

AMERICANO

Giá: 33.000 đ
ESPRESSO SỮA

ESPRESSO SỮA

Giá: 35.000 đ
ESPRESSO

ESPRESSO

Giá: 33.000 đ
PHIN BẠC XỈU

PHIN BẠC XỈU

Giá: 35.000 đ
PHIN SỮA

PHIN SỮA

Giá: 32.000 đ
PHIN ĐEN

PHIN ĐEN

Giá: 28.000 đ
Giao hàng
backtop