SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT - GIANGNAM COFFEE

SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT - GIANGNAM COFFEE

SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT - GIANGNAM COFFEE

SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT - GIANGNAM COFFEE

SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT - GIANGNAM COFFEE
SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT - GIANGNAM COFFEE
Thực đơn

SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT

Mã: SINH TỐ SỮA CHUA VIỆT QUẤT

Giá: 48.000.đ

Lượt xem: 1368

Chi tiết
Bình luận

Thực đơn liên quan

SOCOLA ĐÁ XAY

SOCOLA ĐÁ XAY

Giá: 48.000 đ
MATCHA ĐÁ XAY

MATCHA ĐÁ XAY

Giá: 48.000 đ
OREO ĐÁ XAY

OREO ĐÁ XAY

Giá: 48.000 đ
Giao hàng
backtop