TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER - GIANGNAM COFFEE

TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER - GIANGNAM COFFEE

TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER - GIANGNAM COFFEE

TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER - GIANGNAM COFFEE

TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER - GIANGNAM COFFEE
TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER - GIANGNAM COFFEE
Tuyển dụng

TRỞ THÀNH MỘT GIANGNAM-ER

Mỗi tháng sẽ có khoản tiền triệu được chuyển đến tài khoản.
Hồ sơ xin việc sau ra trường sẽ long lanh hơn với các dòng giới thiệu 3 tháng lên trưởng ca, 6 tháng lên phó quản lí,....
Giờ giấc linh hoạt sẵn sàng để đối phó với các lịch học thay đổi.
Cải thiện kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, rèn luyện sự chỉn chu, trách nhiệm, đầu ra biết pha chế, biết tiếp thị quảng cáo,... mà còn có tiền vào túi.
3 tháng xét tăng lương 1 lần.
Không yêu cầu cao xa giỏi giang kinh nghiệm, chỉ cần nói chuyện thiện cảm, thái độ tốt, chịu học hỏi.

Giao hàng
backtop